Eigen bijdrage implantaat gedragen gebitsprothese (kunstgebit) per 1 januari 2017 omhoog.

Wanneer heb ik recht op zorgtoeslag?

Zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van uw zorgverzekering. Om zorgtoeslag te krijgen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Uw inkomen mag bijvoorbeeld niet te hoog zijn. Met ingang van 2013 mag uw vermogen ook niet te hoog zijn.

Voorwaarden voor zorgtoeslag

Voor zorgtoeslag moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U bent 18 jaar of ouder. De zorgtoeslag gaat in op de eerste dag van de kalendermaand die volgt op de maand waarin u 18 jaar wordt. Wordt u halverwege de maand 18 jaar, dan moet u dus een halve maand wachten voordat het recht op zorgtoeslag ingaat.
  • U heeft een Nederlandse zorgverzekering.
  • Uw inkomen is maximaal € 35.059 per jaar als u alleenstaand bent en maximaal € 51.691 per jaar (gezamenlijk inkomen) als u een toeslagpartner heeft.
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning die recht geeft op toeslagen. Dit geldt ook voor uw toeslagpartner.

Hoe kan ik zorgtoeslag aanvragen of wijzigen?

Zorgtoeslag over kunt u aanvragen via Mijn toeslagen op de website Toeslagen.nl. Hier kunt u ook wijzigingen doorgeven.

Aanvragen en wijzigen zorgtoeslag

De zorgtoeslag over vraagt u aan via Mijn toeslagen op de website Toeslagen.nl. van de Belastingdienst. Hiervoor heeft u een DigiD en een burgerservicenummer (BSN)/sofinummer nodig. Wijzigingen in uw situatie geeft u ook door via Mijn toeslagen. Via Mijn toeslagen kunt u ook huurtoeslag of kinderopvangtoeslag aanvragen.

Andere manieren van aanvragen zorgtoeslag

U kunt uw toeslag ook aanvragen met een papieren formulier dat u kunt opvragen bij de BelastingTelefoon. Houd uw burgerservicenummer / sofinummer bij de hand.

Wilt u liever persoonlijke hulp bij het aanvragen van uw zorgtoeslag? Ga dan naar de balie van uw belastingkantoor of een ander servicepunt toeslagen bij u in de buurt. Neem altijd een geldig legitimatiebewijs mee, zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.