Uw prothese is voor u een persoonlijk hulpmiddel waar u vanzelfsprekend zuinig op bent. Het is niet vanzelfsprekend dat dit jaren optimaal blijft zitten en het gevaar kijkt om de hoek dat het na verloop van tijd gaat dragen als oude pantoffels.

Uiteraard zijn wij er voor u om u goede raad te geven en u te attenderen op bijvoorbeeld het slinken van uw kaak. Als dit bijvoorbeeld het geval is wiebelt de prothese meer en voelt pijnlijk aan.

Bij uw onderkaak treedt een versnelde afname van het bot plaats en dat wilt u niet en wij moeten het voorkomen. Dit is voor een deel op te lossen door regelmatig uw prothese te laten controleren en zonodig u te informeren over implantaten.