In de meeste gevallen wordt de behandeling, buiten de eigen bijdrage volledig door uw verzekering vergoed. In 2017 is de bijdrage aangepast.

Dit betekent dat de eigen bijdrage van een gebitsprothese op implantaten kan oplopen van € 250,- in 2016 tot wel € 580,- in 2017. Aangezien de tarieven verschillen per zorgverzekeraar, zal in 2017 ook de hoogte van de eigen bijdrage verschillen per zorgverzekeraar. De behandelingen voor de implantaatprothese blijven in de basisverzekering. Het kan zijn dat de eigen bijdrage vergoed wordt uit een aanvullende verzekering.

Reparaties en rebasing

Ook voor reparaties en rebasing wordt per 2017 een eigen bijdrage ingevoerd van 10% van de kosten. Maximaal € 45,00.

De kosten voor een klikgebit op 2 implantaten bedragen al gauw ruim € 4.200,-, dat is veel en daarom is een goede motivatie, indicatie, onderhoud en nazorg absoluut nodig. Ook is een machtiging van de behandelaar voor uw verzekering nodig, deze aanvraag verzorgen wij voor u en u dient dit mede te ondertekenen.

Afhankelijk van uw verzekering krijgt u mogelijk ook nog een deel van uw eigen bijdrage aan het klikgebit op implantaten vergoed. Het resterende deel dient u zelf te betalen. Het verdient aanbeveling bij uw eigen zorgverzekering alvast naar uw eigen persoonlijke situatie te informeren en de stand van uw verplichte eigen risico.

Wij verwijzen u voor het plaatsen van de implantaten naar een zeer deskundige Implantoloog die niets aan het toeval overlaat. Adres: Praktijk voor Implantologie, Livingstonelaan 466 te Utrecht. Na de verwijzing van ons wordt u gebeld door de Praktijk voor Implantologie.

  • Op de vraag heeft u pijn gehad tijdens de behandeling gaf 91% aan dat dit niet het geval was.
  • Eveneens op de vraag of er sprake was van napijn gaf 71% aan dat dit niet het geval was.
  • In totaal gaf 99% aan dat ze deze behandeling aan een ander zouden adviseren.

Mocht u om persoonlijke redenen een andere voorkeur hebben dan kunnen we dit uiteraard. bespreken.

Nadat de implantaten zijn geplaatst neemt u na 5 weken contact met ons op om de eerste afspraak te maken voor het begin van uw nieuwe prothese. De totale duur is ca. 5 weken voordat alles klaar is en hierna komt u na 1 week terug voor de eerste controle en een eventueel drukplekje wordt dan verwijdert. Ook juist vanaf nu is het zeer belangrijk dat u ieder jaar voor controle komt en zo nodig bij de mondhygiëniste een afspraak maakt zodat uw mond tiptop in orde blijft.

Eigen risico zorgverzekering 2017

Het eigen risico van zorgverzekeringen is de laatste jaren sterk gestegen.

Per 1 januari 2017 zal dit veranderen. Ook voor de implantaatprothese geldt dan een procentuele eigen bijdrage. Aangezien de tarieven verschillen per zorgverzekeraar, zal in 2017 ook de hoogte van de eigen bijdrage verschillen per zorgverzekeraar. De behandelingen voor de implantaatprothese blijven in de basisverzekering. Het kan zijn dat de eigen bijdrage vergoed wordt uit een aanvullende verzekering.