Wat gaat er veranderen?

Per 2017 gaat de nieuwe eigen bijdrage structuur voor implantaat gedragen protheses in. Deze is gewijzigd van €125 per kaak naar 8% voor de bovenkaak en 10% voor de onderkaak.

De eigen bijdrage voor conventionele protheses blijft 25%.

  • Eigen bijdrage in 2017
  • Implantaatgedragen prothesen onderkaak
  • Implantaatgedragen prothesen bovenkaak
  • Conventionele prothesen
  • Reparaties en rebasing
  • Eigen bijdrage in 2017
  • 10%
  • 8%
  • 25%
  • 10% – max € 45,- euro

• Hiermee komen de werkelijke kosten meer in lijn met een gewone prothese zonder implantaten volgens de Minister. Exacte bedragen zijn moeilijk aan te geven.
• De eigen bijdrage is exclusief uw “eigen risico”. Voor 2016 en 2017 is dat €385,-

Aangezien de tarieven verschillen per zorgverzekeraar, zal in 2017 ook de hoogte van de eigen bijdrage verschillen per zorgverzekeraar. De behandelingen voor de implantaatprothese blijven in de basisverzekering. Het kan zijn dat de eigen bijdrage vergoed wordt uit uw aanvullende verzekering.